Jmenný katalog (1957-1996)

Předchozí
Nahoru
Další
Vyhnal, Milan. Otázky přechodu posluchačů na vysokoškolské metody a formy studia v podmínkách vojenských škol : cvičení a semináře, autoreferát dizertace k získáni vědecké hodnosti kandidáta pedagogických věd. 1984

vyh0043

Předchozí
Nahoru
Další