Lístkové katalogy

Tyto katalogy používejte až v případě neúspěšného hledání v ALEPHu, protože se v nich vyskytují i záznamy knih již zpracovaných elektronicky, které mohou mít jiné umístění. Mohou zde být i záznamy vyřazených knih.

Záznamy jsou uspořádány ve více úrovních - rozsah písmen, 100 lístků, 10 lístků, 1 lístek.

Knihy z Ústřední knihovny mají v pravém horním rohu uvedenu signaturu, kterou můžete použít pro objednání knihy u výpůjčního pultu. Pokud na lístku v tomto místě signatura není uvedena, kniha se nachází na katedře nebo ústavu a nelze ji přes Ústřední knihovnu objednat.