Jmenný katalog (1957-1996)

Předchozí
Nahoru
Další
K vývoji právního postavení dělnické třídy za kapitalismu : sborník příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci uspořádané prácnickou fakultou UK v Praze ve dnech 24.-27.května 1982. 1984

k0123

Předchozí
Nahoru
Další