Jmenný katalog (1957-1996)

Předchozí
Nahoru
Další
Mikuláš Štefan Ferienčík, Jozef Horák a Banská Štiavnica. Zborník z vedeckých konferencií o M. Š. Ferienčíkovi a o J. Horákovi, ktoré sa konali v dnoch 14.-15. mája 1981 a 25.-26. srpna 1982 v Bánskej Šťavnici. 1984

fer0045

Předchozí
Nahoru
Další