Jmenný katalog knihovny Historického ústavu FF - do r. 1950

Předchozí
Nahoru
Další
Balbín, Bohuslav O šťastném někdy, nyní však přežalostném stavu Království českého, zvláště pak o vážnosti jazyka českého čili slovanského v Čechách, též o záhubných úmyslech na jeho vyhlazení a jiných věcech k tomu příslušejících, rozprava krátká, ale pravdivá 1923

bal0005

Předchozí
Nahoru
Další