23.6.2010 11:37 #16

Služby a návody

Výpůjční oddělení 20.9.2012

Absenční výpůjčky mimo prostory ÚK pouze pro studenty, učitele, vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance MU. Knihu je možné půjčit pouze osobně na vlastní průkaz registrovaný v Ústřední knihovně FF MU. Výpůjční lhůta absenčních výpůjček je 30 dní. Poplatky z ...

Meziknihovní výpůjční služba 3.11.2011

Meziknihovní služby z knihoven mimo Brno jen pro registrované uživatele ÚK. Tuto službu si čtenář může objednat vyplněním elektronického formuláře. Upozornění: MVS poskytujeme pouze studentům a zaměstnancům FF, zaregistrovaným v ÚK FF MU. Objednávat ...

Referenční služby 7.6.2012

Referenční knihovníci (v našem případě knihovnice) vám pomáhají při práci s klasickými i elektronickými informačními zdroji, při vyhledávání potřebné literatury a s orientací ve službách knihovny. Vytváříme pro vás návody a informační letáky, jsme hlavní tvůrci ...

Samoobslužné kopírování 2.1.2013

Kopírovat lze na multifunkčních zařízeních na jednotlivých patrech. Ceník tisku a kopírování na FF MU platný od 1.1.2013 pro platby v systému SUPO Ceny za bezhotovostní platby stanovuje a dotazy zodpoví CPS ÚVT MU tisk_support(at)ics.muni.cz Černobíle: A4 - tisk 1,50 ...

Tisk 15.5.2013

Tisk v knihovně je nyní připojen na nový systém účtování. V tomto systému se tiskové úlohy vytisknou pouze tomu uživateli, který je odeslal do fronty. Přes administrativní rozhraní můžete sledovat Vaše veškeré úlohy spojené s tiskem a kopírováním. Před odesláním ...

Připojení notebooků na studovnách 2.11.2012

Notebook může do univerzitní síťe připojit každý, kdo je studentem nebo změstnancem MU. Připojit se je možné prostřednictvím bezdrátové sítě (Eduroam, MUNI) nebo prostřednictvím kabelu (LAN). Eduroam (WPA - zabezpečené připojení) Připojení notebooků ...

Skenování 18.10.2012

Možnost skenování knih a časopisů z fondu knihovny je možné realizovat na všech multifunkčních zařízeních v knihovně. Soubory můžete odesílat do soukromé složky (návod) nebo na email (návod) . Návody, které jsou zde zveřejněny, jsou vyvěšeny i u všech ...

Vazba dokumentů 10.7.2012

Vazbu dokumentů můžete objednat u červeného informačního pultu. Termín vyvázání je možné dohodnout - závisí na aktuálním vytížení pracovníků. Kroužková vazba Maximální počet listů je 270 za 25 Kč. Termovazba Maximální počet listů je 250 za 25 Kč. ...

Prostor pro společné studium 3.7.2008

Vážené studentky, vážení studenti, vaše připomínky, sdělené prostřednictvím ankety o Ústřední knihovně FF MU, nás přiměly k řešení možnosti tzv. skupinového studia. V budově ÚK, postavené před pěti lety, chybí od začátku seminární místnosti. Ve snaze ...

E-prezenčka 3.11.2011

Prohlížení plných textů knih ve vybraných Ústředních knihovnách MU E-prezenčka zahrnuje žádané a obtížně dostupné tituly v elektronické podobě ve formátu PDF, naskenované z fondů knihoven MU. Plné texty digitální verze dokumentů je možné pouze prohlížet na ...

Kopírování na objednávku (+ vazba) - CoD 3.11.2011

Služba CoD (copy on demand) neboli kopie na objednávku vám nabízí možnost objednat si vytvoření xerokopií z knih v Ústřední knihovně. Xerokopie se objednávají ze záznamů konkrétních knih v katalogu Aleph . Pro objednání kopií klikněte na ikonu služby CoD . ...

Mezinárodní výměna publikací 3.11.2011

Doplňování knihovního fondu formou dohody mezi knihovnami o vzájemném bezplatném dodávání publikací obdobné hodnoty. Rozlišuje se domácí výměna (knihovny sídlící na území jednoho státu) a mezinárodní výměna publikací (knihovny z různých států). (dle TDKIV) ...


Přílohy: test-s2-1056.pdf


Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz Otestujweb.cz