Logo Beth
[přihlásit]
- rozšířený katalog
katalog > ВВВВВ > Bibliografie díla Zdeňka Matějčka
 17.11.2011 13:32 #28099

Bibliografie díla Zdeňka Matějčka

Tagy: adopce dyslexie psychologie ... rozvod týrané dítě výchova dětí
Bibliografie děl Zdeňka Matějčka, která napsal během svého života sám nebo ve spolupráci s jinými autory. Knihy a publikace jsou řazeny abecedně.
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují: eseje z dětské psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 1995. 108 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-7178-058-8. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Co řekneme osvojenému dítěti. Praha: Práce, 1982. 8 s. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. 4. vyd. Praha: Portál, 2007. 143 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-325-3. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 223 s. ISBN 80-04-25236-2. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie: specifické poruchy čtení. 3. uprav. a rozšíř. vyd. Jinočany: H & H, 1995. 269 s. ISBN 80-85787-27-X. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Jak a proč nás trápí děti. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 187 s. ISBN 80-7169-587-4. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Na cestu do nemocnice. Praha: Ústav zdravotní výchovy, 1976. 4 s. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 183 s. ISBN 80-7178-304-8. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. 98 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-85282-83-6. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Po dobrém, nebo po zlém? 6. vyd. Praha: Portál, 2007. 109 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-270-6. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 335 s. Učebnice pro vysoké školy. ISBN 80-04-24526-9. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa, základní duševní potřeby dítěte, dítě a lidský svět. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 182 s. Pro rodiče. ISBN 80-247-0870-1. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologické eseje : (z konce kariéry). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 208 s. ISBN 80-246-0892-8. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 2. upr. rozš. vyd. Jinočany: H & H, 1992. 161 s. ISBN 80-85467-42-9. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 335 s. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením. 2. upr. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav: Nakladatelství České geografické společnosti, 2000. 15 s. ISBN 80-7071-147-7. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Škola rodičů. Praha: Maxdorf, c2000. 285 s. ISBN 80-85912-29-5. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Učitelům dětí s lehkou dětskou encefalopatií. Praha: Ústav zdravotní výchovy, 1974. 1 slož. list. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Vítáme novorozence. Praha: Ústav zdravotní výchovy, 1980. 1 slož. list. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Výbor z díla. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 445 s. ISBN 80-246-1056-6. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Vývojové poruchy čtení. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 243s. [odkaz]
Knihy napsané ve spolupráci s dalšími autory - řazeno abecedně dle názvu knihy:
 • LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk. Člověk známý neznámý: kapitoly z praktické psychologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1959. 469 s. Otázky dneška. sv. 58. [odkaz]
 • DYTRYCH, Zdeněk; MATĚJČEK, Zdeněk. Děti, rodina a stres: vybrané kapitoly z prevence psychické zátěže u dětí. 1. vyd. Praha: Galén, 1994. 214 s. ISBN 80-85824-06-X. [odkaz]
 • DYTRYCH, Zdeněk; MATĚJČEK, Zdeněk. Krizové situace v rodině očima dítěte. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 128 s. ISBN 80-247-0332-7. [odkaz]
 • LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk. Neprospívající dítě. Praha: Ústav zdravotní výchovy, 1966. 28 s. [odkaz]
 • DYTRYCH, Zdeněk; MATĚJČEK, Zdeněk. Nevlastní rodiče a nevlastní děti. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 143 s. ISBN 8071698970. [odkaz]
 • KOLUCHOVÁ, Jarmila; MATĚJČEK, Zdeněk. Osvojení a pěstounská péče. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 155 s ISBN 8071786373. [odkaz]
 • LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk. Počátky našeho duševního života. Praha: Panorama, 1986. 365 s. [odkaz]
 • BUBLEOVÁ, Věduna; KOVAŘÍK, Jiří; MATĚJČEK, Zdeněk. Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 1997. 69 s. ISBN 80-85121-89-1. [odkaz]
 • DYTRYCH, Zdeněk; MATĚJČEK, Zdeněk. Přestali jste být manželi, ale zůstáváte rodiči. 1. vyd. Praha: H & H, 1992. 16 s. ISBN 80-85467-53-4. [odkaz]
 • LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. 3. dopl. vyd. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1974. 397 s. [odkaz]
 • KOCH, Jaroslav; MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie a pedagogika dítěte. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1960. 417s. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk; POKORNÁ, Marie. Radosti a strasti : kojenci a batolata. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1995. 179 s. ISBN 80-85787-66-0. [odkaz]
 • DYTRYCH, Zdeněk; MATĚJČEK, Zdeněk. Radosti a strasti prarodičů, aneb, Když máme vnoučata. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 141 s. ISBN 80-7169-455-X. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk; POKORNÁ, Marie. Radosti a strasti: předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1998. 205 s. ISBN 80-86022-21-8. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk; POKORNÁ, Marie; KARGER, Petr. Rodičům na nejhezčí cestu. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2004. 189 s. ISBN 80-7319-023-0. [odkaz]
 • MATĚJČEK, Zdeněk; VÁGNEROVÁ, Marie. Sociální aspekty dyslexie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 271 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-1173-2. [odkaz]
 • DUNOVSKÝ, Jiří; DYTRYCH, Zdeněk; MATĚJČEK, Zdeněk. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 245 s. ISBN 80-7169-192-5. [odkaz]
 • MÁROVÁ, Zdeňka; MATĚJČEK, Zdeněk; RADVANOVÁ, Senta. Výchova dětí v neúplné rodině. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. [odkaz]
 • LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk. Výpravy za člověkem. 1. vyd. Praha: Odeon, 1981. 218 s. Klub čtenářů, sv. 476. [odkaz]
 • ELBLOVÁ, Markéta; JANDOUREK, Jan; MATĚJČEK, Zdeněk. Zdeněk Matějček: naděje není v kouzlech. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 236 s. ISBN 80-7178-350-1. [odkaz]