Logo Beth
[přihlásit]
- rozšířený katalog
katalog > ВВВВВ > Bibliografie díla Milana Valenty
 6.12.2011 23:53 #29438

Bibliografie díla Milana Valenty

Tagy: Milan Valenta
Bibliografie děl Milana Valenty. Řazeno chronologicky. Převážně nejstarší vydání.
 • VALENTA, Milan a KREJČÍŘOVÁ, Olga. Psychopedie - didaktika mentálně retardovaných. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. 120 s. ISBN 80-7067-211-0. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Waldorfská pedagogika a jiné alternatívy [sic]. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1993. 67 s. ISBN 80-7067-274-9. [odkaz]
 • VALENTA, Milan a MÜLLER, Oldřich. Dějepis: učebnice pro zvláštní školy: období: 15. století - 1918. [Olomouc]: Votobia, [1993]. 129 s. ISBN 80-85619-46-6. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Péče o mentálně postižené v zahraničí: (Holandsko a camphillské hnutí). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994. 56 s. ISBN 80-7067-322-2. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Občanská výchova pro 7. ročník zvláštní školy. 1. vyd. Praha: Septima, 1995. 80 s. ISBN 8085801280. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Občanská výchova pro 6. ročník. 1. vyd. Praha: Práce, 1995. 112 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 8020803688. [odkaz]
 • VALENTA, Milan a MÜLLER, Oldřich. Dějepis: období 1918-1989: učebnice pro zvláštní školy. [Olomouc]: Votobia, 1995. 143 s. ISBN 80-85885-60-3. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Camphillské hnutí a německý výchovně vzdělávací systém: (péče o mentálně postižené v zahraničí II). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. 33 s. ISBN 80-7067-460-1. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Občanská výchova pro 7. ročník. 1. vyd. Praha: Práce, 1996. 119 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 8020803912. [odkaz]
 • VALENTA, Milan a KREJČÍŘOVÁ, Olga. Psychopedie: kapitoly z didaktiky mentálně retardovaných. Vyd. 1. Olomouc: Netopejr, 1997. 193 s. ISBN 8090205798. [odkaz]
 • VALENTA, Milan a MÜLLER, Oldřich. První český speciálně pedagogický cestopis, aneb, Péče o postižené v Holandsku s důrazem na dramaterapii zvláště pak fenomén rotterdamského divadla mentálně retardovaných herců. Vyd. 1. Olomouc: Netopejr, 1998. 54 s. ISBN 8086096025. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Občanská výchova pro 8. ročník. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce, 1997. 116 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 8020804390. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Koncepce a tvorba učebnic. Vyd. 1. Olomouc: Netopejr, 1997. 64 s. ISBN 80-902057-8-X. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Raubířské povídky. Vyd. 1. Olomouc: Netopejr, 1998. 100 s. ISBN 80-86096-07-6. [odkaz]
 • VALENTA, Milan a MÜLLER, Oldřich. První česká pedagogická (a speciálně pedagogická) detektivka, aneb, Kapitoly ze srovnávací pedagogiky obecné i speciální, čili, Vraždy v muzeu madame Tussaud: detektivní humoreska z kapitol komparativní pedagogiky a speciální pedagogiky s prvky výchovné dramatiky. Vyd. 1. Olomouc: Netopejr, 1998. 142 s. ISBN 8086096106. [odkaz]
 • VALENTA, Milan, JANDOVÁ, Ilona a MÜLLER, Oldřich. Občanská výchova pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 1998. 69 s. ISBN 80-85989-43-3. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Občanská výchova pro 9. ročník. 1. vyd. Praha: Práce, 1998. 101 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 8020804765. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Dramika pro speciální pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 53 s. ISBN 8070677996. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU. 1. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. 183 s. ISBN 8072350803. [odkaz]
 • VALENTA, Milan a MÜLLER, Oldřich a DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední oborná učiliště. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. ISBN 80-7235-099-4. [odkaz]
 • VALENTA, Milan a REISMAN, Michael. Dramaterapie: speciální pedagogika, psychologie, psychiatrie, gerontologie, penitenciární a postpenitenciární péče, pedagogika volného času, prevence a terapie sociálně patologických jevů. Vyd. 1. Olomouc: Netopejr, 1999. 132 s. ISBN 80-86096-27-0. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Eluljá: archetypální příběh z kolektivního nevědomí. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 63 s. ISBN 80-244-0098-7. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Prvouka 1. ročník. 1. vyd. Praha: SPL - Práce, 2000. 71 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 8086287297. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Herní specialista. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 168 s. ISBN 80-244-0345-5. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Dramaterapie. Milan Valenta. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál, 2001. 150 s. ISBN 8071785865. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Prvouka pro 2. ročník: pracovní sešit. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2002. 34 s. ISBN 8086287548. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Prvouka 2. ročník. 1. vyd. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2002. 67 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 808628753X. [odkaz]
 • VALENTA, Milan a MÜLLER, Oldřich. Psychopedie. 1. vyd. Praha: Parta, 2003. 443 s. ISBN 8073200392. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2003. 115 s. Sborníky. ISBN 80-244-0586-5. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 322 s. Učebnice. ISBN 8024406985. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Krajina mírných hořkostí. Olomouc: Votobia, 2003. 122 s. Edice českých autorů. ISBN 8072201611. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Herní specialista v somatopedii. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 218 s. ISBN 8024407639. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Dramaterapeutické projektování. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 91 s. Učebnice. ISBN 8024406152. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborná učiliště 3. [Olomouc]: Votobia, 2005. 120 s. ISBN 80-7220-230-8. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Rukověť k metodice kurzu ESF: vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 125 s. Sborníky. ISBN 80-244-1265-9. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Rukověť dramaterapie a teatroterapie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 139 s. Učebnice. ISBN 8024413582. [odkaz]
 • VALENTA, Milan a KOZÁKOVÁ, Zdeňka. Psychopedie 1 pro výchovné pracovníky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 61 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1187-3. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Dramaterapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 252 s. Psyché. ISBN 9788024718194. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Základy angličtiny: pro 2. stupeň základní školy praktické. 1. vyd. Praha: Parta, 2008- . sv. ISBN 978-80-7320-133-3. [odkaz]
 • VALENTA, Milan. Rukověť dramaterapie II. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 180 s. Učebnice. ISBN 9788024422749. [odkaz]
 • VALENTA, Milan, MIKLÁŠ, Marek a MAŠTALÍŘ, Jaromír. Dramaterapie: možnosti využití dramaterapie při práci s žáky v základní škole speciální. Vyd. 1. Praha: IPPP - Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2009. 103 s. ISBN 978-80-86856-59-9. [odkaz]
 • VALENTA, Milan a MÜLLER, Oldřich. Výchova k občanství: učebnice pro 2. stupeň základní školy praktické. 1. vyd. Praha: Parta, 2010. 4 sv. (50, 46, 46, 56 s.) ISBN 978-80-7320-115-9. [odkaz]
 • VALENTA, Milan, MÜLLER, Oldřich a POLÍNEK, Martin Dominik. Dramaterapie v institucionální výchově: role, improvizace, integrace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 153 s. Učební texty. ISBN 978-80-244-2659-4. [odkaz]
Spoluautorství:
 • MÜLLER, Oldřich a VALENTA, Milan. Občanská výchova pro 9. ročník zvláštní školy. 2. upr. vyd., V nakl. Parta 1. Praha: Parta, 2003. 62 s. ISBN 80-7320-038-4. [odkaz]
 • MICHALÍK, Jan, RENOTIÉROVÁ, Marie a VALENTA, Milan. Speciální pedagogika 1. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 73 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1202-0. [odkaz]
 • LUDÍKOVÁ, Libuše a VALENTA, Milan. Speciální pedagogika 3. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 43 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1211-X. [odkaz]
 • MICHALÍK, Jan a VALENTA, Milan. Speciální pedagogika 7. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 63 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1215-2. [odkaz]
Cizojazyčné:
 • POTMĚŠIL, Miloň a VALENTA, Milan. Chapters on special education. 1st publ. Olomouc: Palacký University in Olomouc, 2006. 150 s. Textbooks. ISBN 80-244-1423-6. [odkaz]