Logo Beth
[přihlásit]
- rozšířený katalog

Vážení uživatelé katalogu Beth.

Po několika letech jsme se rozhodli ukončit provoz katalogu. Důvodem je převod některých služeb (e-prezenčka, CoD) na univerzitní úroveň, nevhodné provázání s katalogem Aleph a především nízká využívanost vyhledávání a služeb (doporučování knih, aukce, komentáře, hodnocení, tagy).

Část katalogu se záznamy knih bude nadále funkční a obsah bude přístupný prostřednictvím vyhledávačů, např. Googlu. Nebude možné vyhledávat a přidávat obsah.

Funkci doporučování knih zprovozníme později v jiné podobě. Alternativní vyhledávání v Alephu bude k dispozici na našich nových webových stránkách.

Katalog Beth byl od začátku zamýšlen jako experimentální a tento svůj účel splnil.

Zdeněk Kadlec