Logo ÚK FF MU
[přihlásit]
Digitální knihovna ÚK FF MU 
Hlavní stránka > Staré tisky
 16.11.2009 10:06 #16212

Staré tisky

Digitalizované staré tisky v digitální knihovně ÚK FF MU. Hájkova Kronika česká, Kalendář historický Daniela z Veleslavína, Historia monumenta Jana Husa, Labyrint světa a ráj srdce J.A. Komenského a další.

V našich fondech je asi 500 starých tisků, tj. tisků vydaných v letech 1500 - 1800, případně i později. Jsou uchovávány v samostatném klimatizovaném depozitáři. Naším nejstarším je prvotisk Bible.

Seznam doposud digitalizovaných starých a vzácných tisků z fondu Ústřední knihovny FF