Přehled akcí informačního vzdělávání pořádaných Ústřední knihovnou FF MU


Kurz informačního vzdělávání - Semináře pro doktorandy - Večerní škola

Kurz informačního vzdělávání


Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/si-vybrat-tema-prace-najit-k-nemu-vhodne-zdroje-3
Zvolit správné téma seminární nebo diplomové práce je pro konečný úspěch klíčové. V semináři budeme pracovat s definováním tématu a tvorbou klíčových slov tak, aby následná práce s odbornými zdroji byla co nejvíce úspěšná. Navážeme praktickými ukázkami vyhledávání v konkrétních elektronických informačních zdrojích.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
28.02.2018 14:10 - 15:45   40 10
75
0


Vyhledávání zdrojů a správa citací
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/vyhledavani-zdroju-sprava-citaci
V předchozích lekcích jsme se naučili, jak si zvolit a definovat téma a jaké elektronické zdroje máme k dispozici. V této lekci se budeme zabývat samotným vyhledáváním zdrojů na konkrétní téma a efektivní správou citací v nástroji Citace PRO.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
07.03.2018 14:10 - 15:45   40 15
62
0


Efektivní čtení odborného textu
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/efektivni-cteni-odborneho-textu/
Vyhledali jste k tématu příliš mnoho textů a nevíte, kde začít? Tušíte, že by vaše čtení šlo zefektivnit a tím z dokumentu vytěžit více? Pokud jste si odpověděli na otázky kladně, je seminář určen právě pro vás. Nejprve se budeme zabývat strukturou odborného textu a jak k němu přistupovat, abyste zjistili, zda obsahuje užitečné informace. Hlavní náplní semináře bude seznámení s různými metodami efektivního čtení a v jakých situacích je použít. Na závěr se zaměříme na kritické čtení a způsoby posouzení, zda je text důvěryhodný či nikoliv.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
14.03.2018 14:10 - 15:45   40 14
65
0


Tvorba odborného textu
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/tvorba-odborneho-textu-13/
Čeká vás psaní diplomové práce nebo jiného odborného textu? Máme pro vás pár osvědčených rad: základem je vybrat si správné téma, poté si důkladně rozvrhnout a strukturovat průběh tvorby odborného textu, dodržovat jednotný styl vyjadřování, nepodcenit strukturu textu a nezanedbat formální úpravy. Stále je to málo informací k tomu, abyste odborné psaní zvládli? Tak přijďte na seminář, kde se vše potřebné dozvíte a kde získáte odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s tvorbou diplomové práce nebo jiného odborného textu napadají.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
21.03.2018 14:10 - 15:45   40 8
80
0


MS Word „diplomka“
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/ms-word-diplomka-14/
Znáte to – Word sice běžně používáte, ale když přijde na malinko složitější operace (formátovat text pomocí stylů, vytvořit automatický obsah, očíslovat stránky v oddílech), už to jde hůř. Vše si prakticky vyzkoušíte při úpravě fiktivní studentské práce. Lekcí vás provede Mgr. Petr Křivánek z Knihovny univerzitního kampusu a ochotně vám poradí se záludnostmi Wordu. V učebně pracujeme s verzí MS Office 2010.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
28.03.2018 14:10 - 15:45   40 0
100
4


Jak na citace podle ISO 690
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/citace-podle-iso-690/ ‎
Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvádět všechny zdroje, které jste použili. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle u nás nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tradiční i méně obvyklé zdroje informací. Podle hesla „škola hrou“ si citování vyzkoušíme i prakticky. Naučíte se o citovaných dokumentech přemýšlet a analyzovat, které informace do citace patří.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
04.04.2018 14:10 - 15:45   40 21
48
0


Jak na citace podle APA Style
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/citace-podle-apa-style-2/
Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle citační normy APA, kterou na FF využívají především psychologové a pedagogové. Podle hesla „škola hrou“ si citování vyzkoušíme i prakticky. Naučíme se o citovaných dokumentech přemýšlet a analyzovat, které informace do citace patří. Vyzkoušíme si i citace méně obvyklých zdrojů.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
11.04.2018 14:10 - 15:45   40 26
35
0


MS Excel pro úspěšné studium
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/ms-excel-uspesne-studium-4/
Na další z oblíbených a užitečných lekcí si vyzkoušíte např. zadávání dat do tabulky, formátování velké tabulky pro tisk, tvorbu výpočtů a vzorců a tvorbu grafů. Projdeme přehled funkcí, princip jejich využívání, nápovědu a online zdroje při řešení různých situací v Excelu. Lekce je vhodná pro úplné začátečníky. V učebně pracujeme s verzí MS Office 2010.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
18.04.2018 14:10 - 15:45   40 3
92
0


Jak na obhajobu diplomové práce
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/obhajobu-diplomove-prace-4/
Jak na obhajobě vystupovat? Co napsat do prezentace? Co v žádném případě nedělat? A co vám zachrání známku, když půjde do tuhého? Částečně workshopový seminář bude povídavý, praktický a interaktivní. Vlastní tipy a zkušenosti vítány!
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
25.04.2018 14:10 - 15:45   40 9
78
0


Jak napsat (nad)standardní životopis a motivační dopis
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/napsat-nadstandardni-zivotopis-motivacni-dopis-2
Napsat životopis není těžké. Napsat dobrý životopis, to už je skoro věda. Personalistu musí nadchnout nejen po obsahové, ale i formální stránce. Na kurzu si prozradíme, jaké chyby se v CV většinou vyskytují, čeho byste se měli vyvarovat a čemu naopak věnovat pozornost. Zaměříme se na vytvoření zajímavého, originálního a hlavně relevantního životopisu. A co bude třešničkou na dortu? Motivační dopis! Zjistíte, jak ho správně strukturovat a jak vytvořit silnou punchline.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
02.05.2018 14:10 - 15:45   40 0
100
5


Jak se na pohovoru neprodat pod cenou
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/se-pripravit-pohovor-aneb-tajemstvi-personalisty-odhaleno

Na kolik byste se ohodnotili? Klasická otázka personalistů, která mnoho studentů a čerstvých absolventů lehce rozhodí. Proč? Často neví, na jakou částku své znalosti ocenit a navíc někteří mají pocit, že vlastně nemají moc co nabídnout, protože ještě za sebou nemají „hodnotné" praktické zkušenosti. To však nemusí být vůbec pravda!

Zjistěte, jaká je vaše skutečná cena! Ve výběrovém řízení se dříve či později setkáte s momentem, kdy budete muset vyjednávat o své ceně. Ať už půjde o hledání prvního zaměstnání, placené stáže nebo jakéhokoli jiného úvazku. Nemyslete si, že jako studenti nebo absolventi nemůžete nabídnout zaměstnavatelů dovednosti a znalosti, za které se na trhu práce platí!

Přijďte na kurz Jak se neprodat pod cenou a objevte, které kompetence jsou na pracovním trhu hodnotné, kde a jak je případně získat nebo zdokonalit. Společně s lektorem se zaměříte na nalezení vašich tajných zbraních, které vaši hodnotu v očích zaměstnavatelů zvednou, i na to, jak si svou cenu v očích ostatních obhájit a přesvědčit je, že jste pro ně dostatečně cenní. Navíc se dozvíte, na čem absolventi a studenti na pohovorech nejčastěji pohoří a jak se takovému momentu vyhnout.

Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
09.05.2018 14:10 - 15:45   40 0
100
2

Semináře pro doktorandy


Citační databáze
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/citacni-databaze-2/
Lekce nabízí praktické seznámení s citačními databázemi Web of Science a Scopus za účelem sledování vědecké činnosti. Ukážeme si základní bibliometrické indikátory h-index, impact factor a SJR, jejich výpočet a jak se k nim dostat. Podíváme se jak sledovat bibliometrický vývoj časopisů a jejich srovnávání.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
06.03.2018 14:10 - 15:45   20 17
15
0


Projektové příležitosti pro doktorandy FF MU
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/projektove-prilezitosti-doktorandy-ff-mu
Seminář Vám představí nejběžnější projektové možnosti nejen pro doktorské studenty: Specifický výzkum a Fond rozvoje MU. Dozvíte se, jaké jsou Vaše možnosti zapojení do projektových rámců univerzity, případně jaké jsou možnosti využití stipendijního fondu. Jaké jsou podmínky těchto programů a jaké jsou náležitosti jejich řešení. Co můžete z těchto projektů financovat, jakým způsobem a kdy je možné o projekty žádat. Na koho se obracet, když budete potřebovat s projektem pomoci.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
20.03.2018 14:10 - 15:45   20 10
50
0


Predátorské časopisy
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/predatorske-casopisy-2/
Výběr časopisu pro publikaci článku může být složitější než se zdá. Obzvláště v posledních letech, kdy sledujeme nárůst tzv. predátorských vydavatelů, kteří zneužívají model Open Access. V lekci se podíváme na společné znaky, které predátorské časopisy vykazují a na jaké praktiky si dát pozor. Také se lehce dotkneme predátorských konferencí a autorských mlýnů, které parazitují na vědecké komunitě.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
03.04.2018 14:10 - 15:45   20 15
25
0


Vizuální prezentace vědy
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/vizualni-prezentace-vedy/ ‎
Výsledkem naší odborné práce je především text. Smutnou skutečností zůstává, že školitel a oponenti jsou mnohdy posledními lidmi, kteří ho budou číst ve své celistvosti. Plody své těžké práce proto musíme umět prodat i jinými cestami. Během této lekce se zaměříme nejen na vědecký poster se všemi jeho možnostmi a limity, ale mluvit budeme především obecně o možnostech vizuální prezentace našich výsledků: o grafech, infografikách, vizualizacích. Desítky praktických rad vám pomohou vytvářet vizualizace efektivně a bezbolestně.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
17.04.2018 15:50 - 17:25   20 11
45
0

Večerní škola


Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/elektronicke-informacni-zdroje-cesta-ke-kvalitnim-informacim-10
Co na Googlu nenajdete a proč byste měli hledat jinde? Při psaní odborných prací se očekává, že budete pracovat s kvalitními zdroji. Nevíte, o jaké zdroje se jedná a jak s nimi pracovat? Přijďte na lekci informačního vzdělávání věnovanou elektronickým informačním zdrojům na MU a vyhledávání v nich.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
27.02.2018 18:30 - 20:00   20 0
100
5


Jak na citace podle ISO 690
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/citace-podle-iso-690/ ‎
Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvádět všechny zdroje, které jste použili. Jak na zdroje odkazovat a jak citaci vytvořit se dozvíte právě na této lekci.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
13.03.2018 18:00 - 19:30   20 5
75
0


Tvorba odborného textu
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/tvorba-odborneho-textu-14/
Čeká vás psaní diplomové práce nebo jiného odborného textu? Máme pro vás pár osvědčených rad: základem je vybrat si správné téma, poté si důkladně rozvrhnout a strukturovat průběh tvorby odborného textu, dodržovat jednotný styl vyjadřování, nepodcenit strukturu textu a nezanedbat formální úpravy. Stále je to málo informací k tomu, abyste odborné psaní zvládli? Tak přijďte na seminář, kde se vše potřebné dozvíte a kde získáte odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s tvorbou diplomové práce nebo jiného odborného textu napadají.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
27.03.2018 18:30 - 20:00   20 0
100
9


Gramatiku známe všichni, tak proč neznáme typografii?
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/gramatiku-zname-vsichni-proc-nezname-typografii
Lekce je určena pro všechny, kteří se při své profesi či studiu setkávají s tvorbou různých obsahových výstupů a chtějí se dozvědět o nejčastějších chybách sazby textu a grafiky. Hlavním tématem bude typografie z praktického hlediska – budou zde uvedeny nejzákladnější typografická pravidla a nejčastější příklady chybné sazby textu a obrázků. Také bude zmíněno to, že správný cit a rozmístění textu a grafických prvků hrají při tvorbě obsahu důležitou roli. A aby to nebylo pouze o textu a obrázcích, poslední část přednášky bude ve stručnosti věnována pojmu zlatého řezu a jeho aplikaci v různých publikačních odvětvích.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
10.04.2018 18:30 - 20:00   20 0
100
7


Digital student
Odkaz: http://knihovna.phil.muni.cz/kurz/digital-student/
Na workshopu se podíváme na to, jak si pomoci ve studiu či osobním rozvoji technologiemi. Společně začneme řídit osobní vzdělávací prostředí, založíme ePortfolio, zkusíme sestavit vlastní studijní plán. Naťukneme digitální kompetence a ukážeme si také pár triků, jak si třeba s mobilem v kapse pomoci k dobrým návykům, udržování čisté hlavy, nebo rozvoji myšlení.
Termín konání Poznámka Celkem míst Zbývá míst Obsazení v % Náhradníci
24.04.2018 18:30 - 20:00   20 0
100
4

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz Otestujweb.cz